Birgalikdagi reyestrda aksiyalar chiqarishni istisno qilish qarori

Kutib turing...