• Home
  • Saytimizning yangi dizayni qanday baholaysiz?

Saytimizning yangi dizayni qanday baholaysiz?


Statistics:

A'lo sayt
Votes: 17
32.7%  
Yaxshi sayt
Votes: 18
34.6%  
Oddiy sayt
Votes: 11
21.2%  
Yoqmadi
Votes: 5
9.6%  

Number of Voters   52
Start Voting   2017-09-30 00:00:00
End Voting   2022-10-30 00:00:00